www.jahnpolska.pl | kontakt | Lokalizacja
Banner1

Informacje o nas

Wychodz?c na przeciw zwi?kszaj?cego si? popytu na cz??ci i narz?dzia do pianin i fortepianów niemiecka firma Jahn GmbH & Co. KG otworzy?a swoje przedstawicielstwo w Polsce.

Fachowcom nie trzeba wyja?nia? jak profesjonalne narz?dzia i materia?y oferuje ta firma.

Siedziba firmy znajduje si? w Kaliszu w g?ównym o?rodku produkcji i remontów pianin oraz fortepianów w Polsce.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do:

  • firm remontowych
  • stroicieli
  • szkó? muzycznych AM
  • placówek kulturalno-o?wiatowych
  • wszystkich zainteresowanych...

W celu uzyskania bli?szych informacji oraz zamówienia katalogu oraz cennik prosimy o kontakt mailowy: wkozlowski@jahnpolska.pl lub telefonicznie: + 48 606 65 74 30